Без жертви с коли и мотори на Honda от 2050 г. (ВИДЕО)

Honda представи за първи път в света технологиите си за прогресивна безопасност от бъдещето. В момента компанията работи за общество, в което всеки участник в пътното движение ще бъде напълно освободен от рисковете при пътнотранспортни произшествия.

Honda ще се стреми да постигне целта си за нулев брой на жертвите при катастрофи с участието на мотоциклети и автомобили от марката през 2050 г. с помощта на две ключови технологии. Едната от тях касае първите в света управлявани от изкуствен интелект интелигентни асистенти, осигуряващи помощ според способностите и ситуацията на всеки индивидуален случай с цел да бъдат намалени грешките при шофиране. Другата представлява стабилна мрежова технология за безопасност, която с помощта на телекомуникациите свързва всички участници в движението, независимо дали са хора или превозни средства, като по този начин става възможно предвиждането на потенциалните рискове и съответно подпомагане на човешкия фактор за избягването им.

В стремежа си да постигне общество без ПТП-та, Honda разработи софтуерни и хардуерни технологии под глобалния наслов „Безопасност за всеки“. С тази цел компанията ще разшири производството на наскоро представената многопосочна система от асистенти за безопасност Honda SENSING 360, която ще бъде въведена във всички модели от 2030 г. Марката ще продължи да работи върху все по-широкото прилагане на функцията за установяване на наличието на мотоциклет в технологията за безопасност ADAS (advanced driver-assistance system).

Японският производител ще увеличи използването на асистенти от този вид и в мотоциклетната си гама и ще предложи образователни технологии за безопасност (Honda Safety EdTech). С всички тези инициативи Honda се стреми да намали на половина броя на жертвите при катастрофи с участието на автомобили и мотоциклети от марката до 2030 г. в световен мащаб, като това ще е първият етап от плана за нулева смъртност на пътя до 2050 г.

Honda разгада факторите за грешки с проучването си чрез функционален магнитен резонанс fMRI, което включва човешкия мозък и анализ на рисковото поведение. Системата предполага потенциалните шофьорски грешки въз основа на информацията, получена от камера, която следи водача и начина му на шофиране. Технологията е разработена, за да предотврати всяка индивидуална грешка.

Освен досега разработените технологии на Honda, които разбират човешкото поведение при различни ситуации, първият по рода си интелигентен асистент на шофьора използва сензорите и камерите на ADAS, за да разпознае потенциалните опасности и около автомобила. Това позволява на изкуствения интелект да интерпретира рисковете при шофиране, като същевременно в реално време определя оптималното поведение на водача и предлага помощ според ситуацията и индивидуалния стил на управление на всеки човек.

Втората стъпка е създаването на стабилна мрежова технология за безопасност, която свързва всички участници в движението с помощта на телекомуникацията. Системата разпознава ситуацията и заобикалящата среда при всеки шофьор и участник в движението. С помощта на комуникационна мрежа информацията за потенциалните опасности в пътната обстановка ще се събира в сървър, а рисковете ще бъдат предвиждани с помощта на виртуално възпроизвеждане на ситуацията. Системата извлича най-подходящата информация и я предава на всеки участник в движението, препоръчвайки да се предприемат съответните действия, за да бъдат предотвратени потенциални рискове още преди ситуацията. Honda ще ускори сътрудничеството в бранша, както и в обществения и частния сектори с намерението да стандартизира технологията възможно най-скоро.

С помощта на стабилната мрежова технология за безопасност информацията от пътните камери, както и от тези в превозните средства и смартфоните се събира в сървър, за да се възпроизвеждат виртуално конкретни рискови ситуации. Като се вземат под внимание условията и характеристиките на всеки отделен участник в движението, системата предсказва / симулира реакциите на хората при рисков удар. След това тя извлича възможно най-подходящата информация, която би помогнала на участника в движението да избегне рисковите ситуации.

Помощната информация ще бъде поднасяна интуитивно към автомобилистите, мотоциклетистите и пешеходците с помощта интерфейс човек – машина, подтикващ участниците в движенето към конкретни действия за предотвратяване на удара, още преди той да се е случил.

Снимки и видео: Honda

(Visited 1 030 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.