Как да тунинговаме колата

Полезна информация за всички, които имат желание да тунинговат своя автомобил е събрал авторът Николай Стоянов. Статията му е публикувана в сайта pravatami.bg. Препечатваме текста му без редакторска намеса:

Искам да направя подобрения на колата си, като й сложа халогенни фарове, затъмнени стъкла или други екстри (брони, спойлери, светлинни буркани и т.н.). За целта обаче първо трябва да си уточня кое може да се счете за промяна в характеристиките на колата.

Какво е тунинг?

Тунинг е всяка процедура по промяна в техническите данни на колата ми, посочени в свидетелството за регистрация или в техническите характеристики на возилото, които са заложени от производителя по време на самото производство. За тунинг също се счита и добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване (Например добавяне на брони, спойлери, халогенни фарове или светлинни буркани към колата).

Кое не е тунинг?

Промяната на цвета на автомобила или смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код – когато има и неизменено окачване. Тоест ходовата част не е претърпяла никакви промени.

Каква е процедурата?

Независимо дали моето МПС е категория M, N, O, G или L, съм длъжен да предприема следващите стъпки, ако искам да направя всичко по реда, установен от закона. Категория М – моторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници, категория N – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела, категория О – ремаркетата, включително полуремаркетата, категория G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M или N и с повишена проходимост. След като внимателно съм обмислил какво ще правя с колата си, трябва да отида при техническо лице, което има разрешение да извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства. Такова разрешение трябва да е предоставено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице. За да се извърши посочената от мен проверка обаче трябва да подам заявление до съответната техническа служба, като това може да го направи и упълномощен от мен представител.

Заявлението ми трябва да бъде придружено от:

 • Подробно описание на ППС.
 • Подробно описание на исканото изменение в конструкцията на ППС, параметрите и характеристиките на ППС след изменението в конструкцията, сравнени с тези, зададени от производителя за конкретното ППС.
 • Копие на документ за регистрация на ППС.

Важно! Задължително НЕ трябва да съм започнал да правя тези подобрения преди очакваното становище, защото е възможно да получа отказ.

След като техническата служба разгледа моите документи, тя има три варианта:

 1. Да се съгласи с исканото от мен изменение.
 2. Да не се съгласи с моето заявление и да го отхвърли, като задължително трябва да се обоснове изчерпателно.
 3. Да поиска допълнителна информация за автомобила ми.

При евентуално одобрение техническата служба за изменение в конструкцията на ППС издава протокол в три екземпляра. Ако обаче ми се откаже, аз имам право да отстраня причините за отказа и да подам отново нужните документи за преразглеждане. Възможно е да ми се откаже, когато:

 1. не е представен един или повече документа или нередовностите в представените документи не са отстранени в срок;
 2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
 3. протоколът е издаден от лице, което не е техническа служба;
 4. пътното превозно средство:
 • не отговаря на изискванията;
 • създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или за нанасяне на сериозни вреди на здравето на хората, независимо че отговаря на изискванията.

След като съм получил очакваното „Да“, трябва да подам заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за удостоверение на извършените изменения във возилото ми. Към заявлението прилагам необходимите приложения:

 1. Описание на ППС.
 2. Описание на направеното изменение в конструкцията на ППС.
 3. Протокола за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба.
 4. Копие на документ за регистрация на ППС.
 5. Документ за платена държавна такса

и заплащам държавна такса, стойността на която зависи от категорията МПС и извършваната промяна.

За провеждане на процедура за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се събират следните такси:

 • за МПС категория М3 и N3 – 2500 лв.;
 • за МПС категория М2 и N22000 лв.;
 • за ППС категория М1, N1, О3 и О41500 лв.;
 • за ППС категория L и О21000 лв.;
 • за ППС категория О1800 лв.;
 • за система – 500 лв.;
 • за компонент и отделен технически възел – 300 лв. За издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се събират следните такси:
 • за ППС – 200 лв.;
 • за система, компонент и отделен технически възел – 100 лв.

За издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на ППС се заплаща такса в размер 100 лв. За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС се заплаща такса в размер 100 лв.).

Ако всичко е наред, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” издава удостоверение за изменение в 10-дневен срок от подаването на заявлението.

И съм готов! Промените в колата ми са вече оторизирани от отговорните органи и няма да имам проблеми с КАТ, ако ме спрат за проверка.

Интересно: Ако искам да инсталирам халогенни фарове например, трябва да знам, че всички устройства за осветяване и светлинна сигнализация, които не са от производителя, трябва да са монтирани така, че двигателят на превозното средство да може да запали и подвижните компоненти да са в нормално положение и независимо от всякакви вибрации, на които могат да бъдат подложени, да запазват определените си характеристики. Както и не трябва да е възможно регулирането на фаровете да се нарушава по невнимание. Трябва да бъдат спазени и съответните изисквания  към съответните фарове за къси и/или дълги светлини.

Ако искам да сложа светлинен буркан или гореспоменатите халогенни фарове на колата си, също трябва да съм наясно, че те могат да бъдат използвани само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно. Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.

Ако искам да затъмня стъклата на колата си, не мога да затъмнявам челното и страничните стъкла, които ми осигуряват видимост към пътя. Изцяло не мога да огранича видимостта на задните стъкла, ако нямам огледала за виждане назад от едната или двете страни на колата.

Източник: pravatami.bg

Снимки: Интернет

(Visited 2 674 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *